Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Sundar, Sam1622Marcucci, Roberto2000-7,8,9,9

Song, Bryan1654Sundar, Sam16228,7,7
Cai, Demi1731Sundar, Sam16224,6,6
Chopra, Dhruv1739Sundar, Sam16227,8,5
Mukherjee, Oishik1772Sundar, Sam16225,-9,12,9
Stecklein, Preston1787Sundar, Sam16225,6,4
Jia, David1871Sundar, Sam16229,9,10
Laronde, Roy1902Sundar, Sam162210,6,5
Cai, Nicole1968Sundar, Sam16228,2,5
Cheung, Kevin1976Sundar, Sam16222,-6,1,1
Hu, Stephen1985Sundar, Sam16226,6,1
Gu, Hansu1989Sundar, Sam16225,6,10
Zubatov, Alexander2036Sundar, Sam16225,5,-7,-10,4
Shiogai, Nobuyuki2065Sundar, Sam16224,9,4

back