Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Yin, Xinhau1805Chan, Kevin190012,-8,11,9
Yin, Xinhau1805Eng, Kenneth1801-9,-10,5,2,9
Yin, Xinhau1805Ma, Li18008,5,-8,-6,11
Yin, Xinhau1805Gao, Jane17765,8,5
Yin, Xinhau1805Xiaofeng, Zhu1763-4,6,8,5
Yin, Xinhau1805Brown, Craig1685-7,3,11,-3,11
Yin, Xinhau1805Martin, Alexander16315,-10,-8,7,8
Yin, Xinhau1805Lee, Anthony1600-7,7,6,5
Yin, Xinhau1805Mard, Christian15649,8,4

Zhang, Zhongqi1546Yin, Xinhau1805-12,-8,11,6,9
You, Justin1568Yin, Xinhau180510,-9,8,4
Nie, Sen1752Yin, Xinhau18058,-9,3,7
Yalung, Rick1840Yin, Xinhau1805-6,13,9,4
Nasser, Moustapha1842Yin, Xinhau18055,8,8
Balagangadhar, Mahesh1874Yin, Xinhau18056,8,5
Nicholas, George1904Yin, Xinhau18058,11,8
Ramos, Jonathan1939Yin, Xinhau1805-10,8,8,-9,9
Levene, Louis1944Yin, Xinhau18056,4,-14,9
Hassan, Danyal1964Yin, Xinhau1805-9,5,-6,7,9
Hristodulov, Hristo1970Yin, Xinhau18056,-7,7,8
Hu, Tao1997Yin, Xinhau18057,-3,4,-4,4

back