Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Xu, Michael800Moawad, Rafik1398DEF
Xu, Michael800Roque, Ryan1350-13,4,11,9
Xu, Michael800Jiang, Bridget6217,1,7
Xu, Michael800Zhang, Jane5773,7,2
Xu, Michael800Zhou, Ethan4298,4,9
Xu, Michael800Wang, Yanxin (Wendy)4006,11,3

Wu, James1203Xu, Michael8007,6,7
Reyes, Denyel1300Xu, Michael8006,8,-9,9
Wu, Jonah1433Xu, Michael8008,6,6
Ibrahim, Emad1471Xu, Michael80012,6,8
Naguib, Ashraf1558Xu, Michael8005,5,11

back