Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Chen, Chloe495Lu, Ming7067,5,2
Chen, Chloe495Liu, Kenneth638-8,-8,4,4,8
Chen, Chloe495Zhang, Yiheng6013,8,4
Chen, Chloe495Ye, Bruce5314,9,10
Chen, Chloe495Zheng, Lin3896,8,-6,8
Chen, Chloe495Huang, Yizhong383-10,7,5,6
Chen, Chloe495Zhang, Benjamin3737,8,4
Chen, Chloe495Acosta, Bulcsu3338,7,6

Qin, Jason 0Chen, Chloe4958,5,7
Chen, Chloe495Qin, Yun08,7,-8,6
Hu, Hongyu366Chen, Chloe495-6,8,9,7
Xing, Edward600Chen, Chloe495-6,9,-9,8,7
Kulkarni, Shiv819Chen, Chloe4957,9,9
Ku, Rachel916Chen, Chloe4954,5,0
Szeles, Tamas1113Chen, Chloe4955,5,4
Wu, Philip1355Chen, Chloe4952,4,2

back