Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Jain, Ishan1868Rabiu, Mukaila2061DEF
Jain, Ishan1868Bhatia, Kam20497,3,4
Jain, Ishan1868Carrington, Richard19648,8,9
Jain, Ishan1868Kogler, Maximilian1934-4,9,-9,8,8
Jain, Ishan1868John, Alfred18997,5,6
Jain, Ishan1868Letchworth, Jesse18987,7,-8,5
Jain, Ishan1868Tikku, Arjun189511,8,-9,7
Jain, Ishan1868Durham, Jaymo1877-9,5,-5,11,8
Jain, Ishan1868Hill, Dwayne18333,-6,2,8
Jain, Ishan1868Capulong, Rothschild17476,11,9
Jain, Ishan1868Beckett, Christopher16555,3,-3,6

Encabo, Marjolaine1705Jain, Ishan18688,-5,-9,10,6
Hosein, Rafi1757Jain, Ishan1868-9,5,6,4
Rios, Enrique Yezue1850Jain, Ishan18687,9,-4,8
Dominguez, Lariel1850Jain, Ishan18687,-2,-8,16,8
Kim, Soaram1852Jain, Ishan18687,6,7
Dalvi, Farhad1894Jain, Ishan18688,9,6
Castellano, Yamil1900Jain, Ishan18684,-5,7,-9,6
Yang, Alexander1955Jain, Ishan18684,6,8
Mugren, Ibrahim2011Jain, Ishan18688,-4,10,-6,4
Womack, Chase2026Jain, Ishan18683,7,7
Xu, William2030Jain, Ishan18688,10,-9,7
Yang, Junkai2042Jain, Ishan1868-9,5,3,7
Zhang, Michael2050Jain, Ishan18687,7,-9,7
Lee, Connor2052Jain, Ishan18684,17,-9,6
Gibson, Ryan "the Nightmare"2110Jain, Ishan18687,3,1

back