Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Xiao, Jinpeng1610Ma, Li18009,7,9
Xiao, Jinpeng1610Ghosalkar, Vaibhav14629,10,6

Mard, Christian1564Xiao, Jinpeng1610-4,5,9,-10,6
You, Justin1568Xiao, Jinpeng1610-7,4,5,9
Ji, Alan1586Xiao, Jinpeng1610-9,13,5,-10,8
Qi, Daniel1629Xiao, Jinpeng16108,10,-7,9
Tao, Xin1731Xiao, Jinpeng1610-7,-6,7,9,9
Li, Fangxing (fran)1747Xiao, Jinpeng16108,8,-9,6
Kanchi, Narender1761Xiao, Jinpeng16104,-7,8,-9,5
Kozak, John1801Xiao, Jinpeng161012,8,6
Yalung, Rick1840Xiao, Jinpeng1610-9,5,-9,4,3
Qu, Amanda1854Xiao, Jinpeng16105,6,7
Guo, Xiaofeng1863Xiao, Jinpeng1610-7,3,6,6
Hassan, Danyal1964Xiao, Jinpeng16106,9,4

back