Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Ji, Alan1586Kozak, John18019,8,8
Ji, Alan1586Encabo, Mitch1757-5,3,7,9
Ji, Alan1586Ma, William17538,-8,4,7
Ji, Alan1586Kang, Benjamin17046,2,-7,6
Ji, Alan1586Beckett, Christopher16557,5,6
Ji, Alan1586Ma, Janet16257,-4,5,7
Ji, Alan1586Xiao, Jinpeng1610-9,13,5,-10,8
Ji, Alan1586Lee, Anthony1600-8,6,8,4
Ji, Alan1586Riddick, Ted15987,7,-9,4
Ji, Alan1586Huang, Xiao15004,7,-7,7
Ji, Alan1586Ou, Brian14098,3,2

Krishna, Medha1556Ji, Alan158613,7,2
Edmarie, Leon1600Ji, Alan1586-6,4,-10,8,5
Brown, Craig1685Ji, Alan1586-9,7,2,8
Sung, Shawfe1692Ji, Alan1586-5,8,-6,9,9
Lu, Shiguang1712Ji, Alan15869,8,5
Nguyen, Han1739Ji, Alan1586-6,-4,6,8,6
Xiaofeng, Zhu1763Ji, Alan158610,-5,11,6
Hu, Yingyao1825Ji, Alan15867,6,-7,8
Li, Henry1842Ji, Alan15869,8,-11,7
Nguyen, Tan K.1939Ji, Alan158611,-7,6,6

back