Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Lu Ying Pingpong ZZW1831My Team18855-4
Lu Ying Pingpong ZZW1831NC Hurricane17625-1
Lu Ying Pingpong ZZW1831Starblazers16865-3
Lu Ying Pingpong ZZW1831Rocheter XNT516825-2
Lu Ying Pingpong ZZW1831LYTTC Dwarfs16805-1

NJ Topspin 8996NJ Topspin 8996
Spin City1068Spin City1068
Smashville Deux1463Smashville Deux1463
Broward TTTC 11519Broward TTTC 11519
JOOLA Live Once1805Lu Ying Pingpong ZZW18315-3
CCTTA North1809Lu Ying Pingpong ZZW18315-2
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
Lu Ying Pingpong ZZW1831Lu Ying Pingpong ZZW1831
QTTF1838Lu Ying Pingpong ZZW18315-0
Snowballs1887Lu Ying Pingpong ZZW18315-4
ECEDAO 41919Lu Ying Pingpong ZZW18315-4
Dk20211943Lu Ying Pingpong ZZW18315-3

back