Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Zhang, Boyu454Liu, Jiayue543-7,10,8,5
Zhang, Boyu454Brown, Joshua5008,7,6

Qin, Jason 0Zhang, Boyu4543,4,-10,9
Zhang, Boyu454Fei, Danny04,4,6
Qin, Faith200Zhang, Boyu4546,8,2
Cheng, Stephen300Zhang, Boyu4544,4,7
Hu, Hongyu366Zhang, Boyu4546,2,5
Zhang, Benjamin373Zhang, Boyu45415,-9,-9,9,12
Huang, Yizhong383Zhang, Boyu4547,7,4
Zheng, Lin389Zhang, Boyu4547,-8,9,5
Guney, Baris557Zhang, Boyu4541,2,2
Nguyen, Long1000Zhang, Boyu4542,2,3
Atekha, Pedro1350Zhang, Boyu4542,8,8

back