Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Shen, Ziheng222Dubasov, Maria6009,8,6
Shen, Ziheng222Dubasov, Alexander600-4,7,-7,9,7
Shen, Ziheng222Liu, Daniel6007,-7,9,10
Shen, Ziheng222Jiang, Jeffrey5003,10,8
Shen, Ziheng222Liu, Max5003,11,7
Shen, Ziheng222Yang, James50010,4,8
Shen, Ziheng222Xu, Christine21210,2,2
Shen, Ziheng222Chang, Madeline1507,5,6

Debnath, Eshaan218Shen, Ziheng2228,9,3
Nafisi, Ravid300Shen, Ziheng2223,4,12
Shin, Bryan397Shen, Ziheng22210,8,7
Yuan, Aaron500Shen, Ziheng22210,-7,10,5
Hu, Bryce700Shen, Ziheng2228,7,4
Cai, Vivian837Shen, Ziheng2225,6,3
Fisher, Andrew1231Shen, Ziheng2221,0,2
Mouchinski, Max1249Shen, Ziheng2223,3,5

back