Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Wei, Eric460Cui, Kyle11004,-8,9,7
Wei, Eric460Hadge, Ninaad646-8,3,5,4
Wei, Eric460Zhang, Heran Ranita5507,5,3
Wei, Eric460Sanjeev, Siddharth5004,-8,10,5
Wei, Eric460Ou, Caroline448-7,1,10,-9,5
Wei, Eric460Jafri, Ameer3148,9,6
Wei, Eric460Li, Yi29910,10,8
Wei, Eric460Yang, Angie1502,6,5
Wei, Eric460Liu, Ethan1503,4,7

Nafisi, Ravid300Wei, Eric4606,9,6
Qi, Max472Wei, Eric4606,8,1
Zeng, Leyang500Wei, Eric46010,12,7
Barua, Rohit500Wei, Eric46010,7,12
Dai, Aaron500Wei, Eric4609,9,-9,7
Sanchez-Bustos, Anasazi518Wei, Eric4609,8,-8,6
Narwal, Rijul600Wei, Eric460-9,10,-9,5,4
Liu, Jason758Wei, Eric4603,9,7
Krishna, Geetha846Wei, Eric4608,-10,8,7
Venkatraman, Chitra1077Wei, Eric4603,5,2

back